Lin Crauwels

Je bent een vrij mens: je kan op elk moment nieuwe keuzes maken.
“Je moet hard werken, anders kom je er niet “, was een boodschap waarmee ik opgroeide.  

Mijn weg tekende zich als een pad vol vragen:  “waarom moet iets zus of zo, wie heeft dat beslist?” Oneerlijkheid, hypocrisie en onrechtvaardigheid hielden me bezig op mijn zoektocht. De sleur van ‘het schoolse moeten’ en uitvoeren ‘zoals het hoort’, zonder vragen te mogen stellen, ergerden me mateloos.

Ik bewandelde al snel de zijpaden die men niet voor me in gedachten had. Ik wilde in alles ‘mijn buikgevoel’ volgen. Theater werd  een fijne haven waar ik me thuis voelde: op zoek gaan naar je diepste emoties. Het werken in verschillende teams van acteurs en telkens vanuit een andere invalshoek, deden me dieper graven in wie ik zelf was en wat ik echt wou.


Telkens tegen de stroom in, van wat de maatschappij voor mij in petto had, wilde ik de wereld rondreizen.

Er werd me gesteld “dat dit enkel voor rijke mensen bedoeld was” en ik deze droom maar beter uit mijn hoofd zette. Deze uitspraak bereikte altijd het tegengestelde effect. Ik ging werken om mijn droom waar te maken. Deze startte op mijn 19 jaar in Tucson Arizona. Een reis waar ik leerde dat ‘anders in het leven staan’ niet slechter of beter was.  Het was gewoon ‘anders’, vanuit een ‘ander standpunt’ bekeken, de belangrijkste les op deze jarenlange reis, die me ook door verschillende Europese landen loodste.


In het buitenland coachte ik talloze teams uit allerlei culturen en nationaliteiten en leerde al doende hoe ik mensen kon motiveren om hun grenzen te verleggen, voorbij hun angsten en ballast uit het verleden, wat hen soms blokkeerde.

                                                                        

Toen de tijd rijp was om me op één plek ‘te gronden’, ontwikkelde ik mijn talenten als coach verder in de drukke wereld van televisieproductie. Als producer coachte ik zowel talrijke technici, productiemedewerkers, acteurs en presentatoren. Het was telkens weer een uitdaging om in een positieve spirit iedereen op hetzelfde pad te krijgen met één doel voor ogen: een mooi product maken. Het waren boeiende tijden waarin ik ontdekte dat sommigen een heus gevecht leverden met hun verleden, hun onzekerheden, hun last, etc.


Mijn wereld veranderde plots toen ik besefte dat ik ‘mijn eigen baas’ moest zijn. De tijd was rijp.                 

Mijn pad leidde me tot het overnemen van ‘een kroeg met een ziel’. Boeiend om mensen te observeren in de sfeer van ‘loslaten’ op een vrije avond; het luisterend oor voor klanten in wat hen bezig hield.   

Het coachen van medewerkers was weer een rode draad op mijn pad.

Mijn mensenkennis, scherp ontwikkelde intuïtie en leiderskwaliteiten maakten dat de tijd rijp was om volledig voor het ‘coachen’ te gaan.


Mijn hooikoorts was de aanleiding.

Op een workshop van de Amerikaanse schrijver en leraar Steve Rother ontmoette ik Evelyne Desouter, die me vertelde dat ik van mijn hooikoorts kon verlost worden. Het klonk te mooi om waar te zijn. Al meer dan 40 jaar kon ik nooit met volle teugen van de lente en de zomer genieten. De hooikoorts zorgde voor slapeloze nachten en astma door een gezwollen keel en geïrriteerd aangezicht.

Ik maakte onmiddellijk een afspraak en na 4 sessies had ik mijn eerste hooikoortsvrije zomer!  

Geen onuitstaanbare jeuk, geen tranende ogen, geen niesbuien, enz.

Dit motiveerde me om  deze aanpak zélf onder de knie te krijgen.                                                     

Het resulteerde enkele jaren later, na diverse opleidingen, in mijn eigen praktijk, opgestart in 2009.
                                                 

© Illustratie: Martine de Kok                                                                                                 © Website: Lin Crauwels                                                                                                                                                               BE 0550.378.196

      © Illustratie: Martine de Kok                                                                                                              © Website: Lin Crauwels                                                                                                                                                                                                                                                                BE 0550.378.196